Petr Jonáš

Petrovo životní poslání je silně propojené s dětmi, vzděláváním a právem. Je tvůrce – vizionář, se zvnitřněnými hodnotami svobody a zodpovědnosti, u kterého máte vždy jistotu, že do realizace (nejenom) svých snů půjde vždy naplno. Jako bývalý, slibně se rozvíjející talent ledního hokeje (střední útočník se zkušenostmi z juniorské československé reprezentace), má v sobě zakořeněný pocit, že jenom týmovým duchem a tvořivou nezištnou spoluprací se dá uspět a že dokud neuplyne poslední sekunda utkání, je třeba hrát naplno a věřit, a nepříznivě se vyvíjecí stav lze změnit. Není proto pochyb, že do úlohy spoluzřizovatele školy, vědomého advokáta (poskytujícího právní služby mj. v oblasti školského práva a nemovitostí) a zakládajícího člena platformy realizující společensky prospěšné projekty, půjde vždy naplno. V neposlední řadě je Petr zejména milujícím manželem a šťastným otcem tří dcer.

Petr získal právnické vzdělání na Karlově univerzitě v Praze (1998 magisterský titul, 2005 doktorský). V roce 2000 až 2001 Petr absolvoval povinnou základní vojenskou službu v Armádě České republiky (3 měsíce byl na výcviku a 9 měsíců sloužil jako právník na Vojenském úřadu pro právní zastupování Ministerstva obrany České republiky) a do zálohy odcházel s hodností četař. Advokátní zkoušky složil v roce 2002 a od roku 2004 se zabývá advokacií. Po získání více jak tříleté generální právní praxe na pozici advokátního koncipienta v advokátní kanceláři JUDr. Jaroslava Kloudy, advokáta, byl 12 let partnerem advokátní kanceláře Žižka & Partners, ve které vybudoval od základu oddělení nemovitostních projektů a oddělení veřejných zakázek a poskytoval právní poradenství významným českým i zahraničním podnikům v českém i anglickém jazyce.

Má zahraniční pracovní zkušenosti: V letech 2003 až 2004 pracoval v  Brisbane v jedné ze 4 nejlepších australských advokátních kanceláří BLAKE DAWSON WALDRON Lawyers (nyní Ashurst Australia) na pozici paralegal v oddělení Property and Projects (se zaměřením na PPP projekty).

Od roku 2014 se Petr specializuje na školské právo. Své znalosti obecně závazných právních předpisů propojuje s praktickými zkušenostmi získanými při provozování vlastní základní školy. Právní služby a konzultační činnost poskytuje základním školám (i zahraničním) a mateřským školkám, jakož i iniciativám při zakládání škol a školek. Dále mj. zřizovateli Mistrovské školy řemesel a umění s unikátní koncepcí vzdělávání „řemesel“ svého druhu v Evropě, nadaci při vzniku centra pro péči o děti a vzdělávání s malotřídní výukou, zřizovatelům sítě amerických základních škol při vzniku zahraniční školy a školicího střediska pro učitele v Praze, nebo zahraničnímu zřizovateli při vzniku vysoké školy s centrálou v Praze. Má zkušenosti se zastupováním města jako zřizovatele základní školy.

Petr je předsedou správní rady Mistrovské školy řemesel a umění a členem řídícího výboru Místního akčního plánu Městské části Praha 11.

Petrovým největším koníčkem je poznávání skutečného života ve všech jeho formách. Rád si povídá si s lidmi o jejich žití, životech, posláních, vizích (přáních) i strastech. Má talent (a baví ho) být iniciátorem a aktivátorem projektů, nositelem příležitostí pro jiné, propojovatelem lidí a záměrů (zejména v oblasti inovativní pedagogiky a nemovitostí), jakož i tvůrcem netradičních řešení na konkrétní zadání či problémy. Je fascinován přírodou, zejména jejími zákonitostmi a uvěřitelnou silou. Její krásy objevuje s rodinou i sám (např. při běhu na lyžích).

Informace v sekci členové je vytvořena samotným členem na jeho vlastní odpovědnost 🙂