Katarína Krajčovičová

AUTENTICITA – KOMUNITA – TELO – ONLINE

Od detstva ma sprevádza sloboda, priestor na vlastné tvorenie a vnímanie okolitého života, príbehy a múdrosť kníh. To, čo je mojou esenciou a čo sa silne tiahne i mojou rodinou je živosť a autentickosť. Do všetkého čo robím sa snažím ísť s energiou, ktorá obohacuje nielen mňa, ale i ľudí, s ktorými svoj život zdieľam. Chcem totiž cítiť, že žijem svoje poslanie a autenticky ho prejavujem. Starostlivosť, podpora a cit sú najčastejšie kvality, vďaka ktorým si ľudia vážia moju spoločnosť a spoluprácu.Život mi priniesol možnosť sa spolupodieľať na realizácií projektov iných ľudí. Založila som vďaka mojim skúsenostiam z oblasti podnikania, investorov a startupov, svoj vlastný subjekt „Authentic branding“ a podieľala sa na vzniku „Živých projektov“. Oba predstavujú moju prácu sprievodcu pri objavovaní autentickej esencie jednotlivca, ktorá robí jeho produkt odlíšiteľným od ostatných. Vytváram tak spolu s tvorcom jeho unikátnu značku na trhu i praktickú cestu k jej zhmotneniu.

 

Mojou vášňou je online svet. Rada rozširujem obzory v otázke:
„Ako nám môžu online nástroje digitálneho sveta zásadne pomôcť pri šírení našich myšlienok a realizácii svojho poslania?“ Zhmotňovanie a realizácia pre mňa súvisia okrem duše a mysle taktiež s telom. Preto sa venujem aj môjmu projektu „Život baculky“. Vďaka môjmu vlastnému hľadaniu si cesty k jeho plnému prijímaniu, predstavuje pre mňa telo zásadný zdroj vlastného sebapoznania. Vo svojom projekte objavujem a zdieľam s ľuďmi, čo znamená pre náš rozvoj zdravá strava, pohyb, masáže a najmä láska a vedomé prežívanie.
Som presvedčená, že plné prijatie toho, ako vyzeráme nám dodá viac slobody pri vlastnej sebarealizácii, ale uvoľní i predsudky, ktorév spoločnosti panujú v duchu kultu fitness dokonalosti.

Je mojim životným zámerom podieľať sa na vzniku komunít ľudí, ktorí spolu rezonujú, podporujú sa a žijú svoju každodennosť autenticky.