Jaroslav Havel

SPOJOVATEL – PODPOROVATEL – OBCHODNÍK

 


Kdo jsem? Odkud jdu? Kam jdu? A proč tam jdu? Toto jsou otázky, které mne provází již od dětství. Pro mnoho lidí otázky možná zajímavé, ale nejspíš jen filozofické na dlouhé zimní večery. Pro mne jsou tyto otázky a nalézání odpovědí na ně mou každodenní inspirací, která utváří moji realitu.

V rovině osobní jsem již naplnil známé rčení: zasadit strom, postavit dům a zplodit syna. V každé volné chvíli si proto užívám role otce a učím se od svého pětiletého syna, jak žít naplno a jak si užívat přítomného okamžiku.

Já_a_Tomas

V profesní rovině jsem po maturitě a základní vojenské službě začínal v r.2001 skutečně od píky. Ať už jako pomocný dělník na stavbě, číšník nebo skladník, vždy jsem se snažil svoji práci dělat nejlépe, jak jsem uměl. V roce 2005 mi Život podal pomocnou ruku, když mě přivedl do prostředí podporujícího mé talenty, čili k práci s lidmi a pro lidi. Mé přirozené talenty spojovatele a podporovatele v kombinaci s obchodem se poprvé výrazněji projevily, když jsem v letech 2005 – 2010 vytvořil obchodní síť s osmnácti tisíci distributory v šesti státech Evropy.

Poté Život nasměroval mé kroky do světa financí a ke spolupráci s firmou Orego finance. Lety prověřený přátelský vztah s majitelem firmy Vojtou Dubou vedl k tomu, že jsem jím byl přizván ke vzniku společenství RegardClub. Své talenty a dary nyní s velkou radostí sdílím v tomto přátelském prostředí, kde pomáhám propojovat mimořádné lidi a podporuji tak vznik jedinečných projektů.

Paralelně se vznikem společenství RC jsme s přáteli založili společnost V.I.P. Trader. Záměrem vzniku této společnosti je vývoj strategií a systémů pro obchodování na burze s cílem vydělanými finančními prostředky podporovat smysluplné projekty. Jako smysluplné vnímám především takové projekty, které se obracejí k člověku a podporují evoluci a poznání na úrovni těla, mysli a ducha 😊

V.I.P.